Jätteiden vastaanottopaikat

Lakeuden Etappi Oy:n ylläpitämät vastaanottopaikat aukioloaikoineen ja jätehaku löytyy jätehuoltokeskuksen sivuilta http://www.etappi.com/fi/mihin-vien-jatteeni

Yhdyskuntajätteen, rakennusjätteen, biojätteen, puupohjaisen jätteen, tiili- ja betonijätteen ja puutarhajätteen sekä vaarallisen jätteen pieneriä vastaanotetaan Lakeuden Etappi Oy:n jäteasemilla. Isommat erät vastaanotetaan Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksessa.

Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. 


Autot

Ei vastaanottoa. 


Asbesti

Asbestia otetaan vastaan jäteasemilla enintään 20 kg. Suuremmat erät otetaan pakattuina vastaan jätehuoltokeskuksessa.

 

Autonrenkaat

Vastaanotetaan Suomen Rengaskierrätys Oy:n vastaanottopisteisiin, jotka löytyvät osoitteesta www.rengaskierratys.com. Autonrenkaita otetaan vastaan myös Alavuden, Seinäjoki-Nurmon ja Ilmajoen jäteasemilla.

 

Arkistontuhouspaperi

Arkistontuhoukseen toimitettava materiaali (paperi) vastaanotetaan jäteasemilla hinnaston mukaisella maksulla ilman kansioita, mappeja tai pakkauksia.

 

Erityisjätteet

Erityisjätteet ovat jätteitä, joita ei voida laatunsa, kokonsa tai määränsä vuoksi kuljettaa ja käsitellä tavallisen yhdyskuntajätteen tavoin. Erityisjätteiden osalta ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.

 

Erotinkaivojen lietteet

Erotinkaivojen lietejätteitä ovat mm. hiekan ja öljynerotinkaivojen lietteet. Vastaanotetaan jätehuoltokeskuksessa.

Rasvanerotinkaivojen lietteet otetaan vastaan biokaasulaitoksella.

 

Fosforinpoistomassat

Mikäli kiinteistöllä sijaitsee sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, josta syntyy fosforinpoistokaivojen massoja ja lietepussiin tai suodatinmateriaaliin sitoutunutta lietettä ja nämä käsitellään kiinteistöllä kompostoimalla, tulee asiasta tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Mikäli omatoiminen kompostointi omalla kiinteistöllä ei onnistu, ota yhteyttä Etapin asiakaspalveluun.

 

Hevosenlanta

Vastaanotto jätehuoltokeskuksessa.

 

Jäteöljy

Jäteöljyä otetaan vastaan Lakeuden Etapin jäteasemilla kaadettavissa astioissa enintään 100l.

Mikäli kyseessä on suurempi erä, ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.

 

Kannot

Vastaanotto jätehuoltokeskuksessa. 

 

Keräyspaperi

Lakeuden Etapin jäteasemat sekä tuottajayhteisön järjestämät vastaanottopaikat

www.paperinkerays.fi ja www.suomenkeraystuote.fi


Kyllästetty puu

Pienerät otetaan vastaan jäteasemilla, suuremmat erät otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa. Kyllästetyn puun kierrätyksestä voi lukea lisää: www.kestopuu.fi/kierratys/ 


Nestekaasupullot  

Nestekaasupullojen vastaanotto kuuluu niitä myyville tai vuokraaville yrityksille, esimerkiksi Aga tai Oy Woikoski Ab.

Kaasua sisältävistä nestekaasupulloista vastaanotetaan alle 5 litran kaasupullot kotitalouksilta. Vastaanotto jätehuoltokeskuksessa.


Peitemaa verollinen

Maa-ainesta ja jätteeksi luokiteltavaa materiaalia sisältävä aines, jota teknisesti voidaan käyttää kuten maa-ainesta. Esimerkiksi maata, jonka seassa on pienikokoista puujätettä. Ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.

 

Tasolasi

Tasolasia otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa ja jäteasemilla. PCB:tä sisältävää lämpölasia otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa.


Tientekomateriaali

Tientekomateriaaliksi kelpuutetaan alle 150 mm betoni- ja tiilimurske. Mukana ei saa olla rautoja tai muuta jätettä. Vastaanotetaan jätehuoltokeskuksessa. 


Paristot ja akut

Lakeuden Etapin jäteasemat sekä tuottajayhteisön järjestämät vastaanottopaikat.

www.recser.fi


Pilaantuneet maat

Pilaantuneita maita otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa maamassan pitoisuusarvoista ja laadusta riippuen. Pilaantuneiden maiden osalta ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.


Räjähteet

Räjähteiden ja räjähtämättömien panosten nouto ja vastaanotto kuuluu poliisiviranomaiselle.

Räjähtämättömät ilotulitteet palautetaan maahantuojalle tai jälleenmyyjälle.

 

Asumisessa syntyvät saostus- ja umpisäiliölietteet 

Asumisessa syntyvä liete on toimitettava kunnan jätevedenpuhdistamolle.

 

Vieraslajikasvit ja hukkakaura

Vieraslajikasvit ja hukkakaura on suljettava tiiviiseen pakkaukseen. Kotitalousasiakkaat voivat laittaa hukkakauran poltettavan jätteen astiaan, suuremmat erät toimitettava jäteasemalle tai jätehuoltokeskukseen.


Öljysäiliöt

Käytöstä poistettuja öljysäiliöitä otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa, mikäli jätteen tuottajalla tai kuljettajalla on dokumentti säiliön pesutodistuksesta.