Haitallinen

Hapettava

Välittömästi myrkyllinen

Räjähtävä

Syttyvä

Syövyttävä

Ympäristölle vaarallinen

Paineen alainen kaasu

Vakava terveysvaara

Varoitusmerkit

Näistä tunnistat vaarallisen jätteen. Huomioi, että kaikissa vaarallisissa jätteissä ei kuitenkaan ole merkintää. 

Vaaralliset jätteet

Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaaralliset jätteet on aina eroteltava muusta jätteestä ja toimitettava keräykseen jäteasemalle. Vaarallisia jätteitä ei saa jättää luontoon, kaataa viemäriin tai haudata maahan. Vaaralliset jätteet säilytetään mieluiten omissa alkuperäisissä pakkauksissaan. Astioissa tulee olla selkeä merkintä siitä, mitä astia sisältää. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään.

Yleisimpiä kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat:

 • paristot, nappiparistot ja ladattavat akut
 • loisteputket, pienoisloistelamput ja energiansäästölamput
 • emäksiset puhdistusaineet
 • kovettumattomat maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • painekyllästetty puu (tietoa kohdassa puujäte)
 • liuotinaineet (tärpätti, tinneri, asetoni ja liuotinpitoiset puhdistusaineet)
 • torjunta-aineet ja desinfiointiaineet
 • voimakkaat hapot kuten rikkihappo
 • uudenvuodentinat
 • lääkkeet ja elohopeakuumemittarit
 • valokuvauskemikaalit
 • aerosolipakkaukset
 • jäteöljyt (käsin kaadettavassa astiassa, ei tynnyreissä) ja muut öljyiset jätteet (trasselit, öljynsuodattimet)
 • hydrauliikkaletkut (jäteasemalle alle 50 cm:n paloissa)
 • ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • lyijyakut
 • öljynpolton tuhka
 • asbesti (käsittelystä ja vastaanotosta tietoa kohdassa erityisjäte)

Kaikki kodin tavanomaisten vaarallisten jätteiden pienerät (alle 100 l/100 kg) otetaan vastaan maksutta jäteasemilla. Jäteöljyä ei oteta vastaan tynnyreissä kaikilla jäteasemilla, vaan niiden tulee olla käsin kaadettavissa astioissa. Ilmajoen jäteasemalla otetaan vastaan isompiakin öljyeriä 600 litraan asti ja öljyä voi tuoda myös tynnyrissä, jossa on aukko tyhjentämistä varten. 

Lue lisää vaarallisista jätteistä vaarallinenjate.fi

Lääkkeet, neulat, ruiskut ja elohopeakuumemittarit

Neulat ja ruiskut otetaan maksutta vastaan jäteasemilla ja joissakin apteekeissa esim. muovipulloon pakattuna. Korkeintaan 20 litraa kerralla.

Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit voi palauttaa maksutta apteekkiin.

Lääkkeet ja kuumemittarit tulee palauttaa erillään toisistaan.

Palauta lääkejätteet näin:

 • lääkkeet alkuperäispakkauksissa läpinäkyvään muovipussiin pakattuna
 • voiteet, nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan
 • jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine, Iodosorb) erillään muista lääkejätteistä
 • elohopeakuumemittarit erillään
 • ruiskut ja neulat erillään, tiiviiseen pakkaukseen pakattuna esim. muovinen, suljettava pullo sopii pakkaamiseen 

Lääkejätteen maksutta apteekkiin.pdf