Lajitteluohjeet

Jokaisella kotitaloudella tulee olla jäteastia, jota tyhjennetään taajama-alueella vähintään kahden ja haja-asutusalueella vähintään neljän viikon välein. Jäteastian tyhjennyksen hoitaa kunnittain valittu urakoitsija.

Jäteastiaan ei saa laittaa kierrätettäviä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne on toimitettava jäteasemalle. Pakkausjätteet ja paperit tulee viedä ekopisteelle.