TESTAUSTA

MAKSUT

Suomessa jätehuolto kustannetaan pelkästään jätteen tuottajilta kerättävillä maksuilla, eikä esimerkiksi verovaroilla. Periaatteena on, että jokainen vastaa ja maksaa omista jätteistään. Kuntien jätehuoltoviranomaiset päättävät yhdyskuntajätehuollon maksuista.

Lakeuden Etapin palvelumaksut perustuvat Lakeuden jätelautakunnan hyväksymään jätemaksutaksaan.  

EKOMAKSU

Lakeuden Etapin toimialueella kiinteistöiltä peritään niin sanottua ekomaksua, jolla katetaan esimerkiksi kierrätettävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut.
 
Ekomaksua vastaan kuntalaiset voivat käyttää ilman erillistä maksua ekopisteiden ja jäteasemien palveluja kierrätettävien ja vaarallisten jätteiden osalta. Kierrätettäviä jätteitä ovat esimerkiksi metalli, puujäte ja lasi. Yritykset eivät maksa ekomaksua, joten niille kunnallisen yhtiön palvelut ovat maksullisia.

JÄTEASTian TYHJENNYSMAKSU

Tyhjennysmaksun suuruus riippuu jäteastian koosta. Tyhjennysmaksuun sisältyvät sekä jätteiden kuljetus kotipihalta käsittelypaikkaan että asianmukainen käsittely. Omakotitalon asukas saa laskun jätehuollosta suoraan. Taloyhtiössä asuva maksaa jätteistään vuokrassa tai yhtiövastikkeessa.