LASKUTUS

Lähetämme laskun jätehuollosta omakotikiinteistöille kahden kuukauden välein. Taloyhtiöt saavat laskun kerran kuukaudessa.
 
Jätelasku sisältää ekomaksun ja jäteastian tyhjennykset valitulta laskutusjaksolta sekä mahdolliset muut maksut, esimerkiksi ylimääräiset jätteet. Jätemaksua ei peritä, jos jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä esimerkiksi loman ajaksi on ilmoitettu Etapin asiakaspalveluun kaksi viikkoa ennen normaalia tyhjennystä.
 
Etappi ei peri laskutuslisää. Jätelasku on mahdollista hoitaa myös suoramaksulla tai e-laskusopimuksella. Sopimus suoramaksusta ja e-laskun käyttöönotosta tehdään oman pankin kanssa.
 
Erääntyneistä saatavista lähetämme yhden maksukehotuksen. Perintää, maksukehotuksia ja eräpäivien siirtoja koskevat viestit osoitteeseen: maksut@etappi.com 
 
MUUT JÄTEHUOLLON MAKSUT
 
Jäteasemilla voi maksaa pankkikortilla tai laskulla.
 
Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Lakeuden jätelautakunta päättää jätemaksutaksassa jäteastioiden tyhjennysmaksuista ja jäteasemien vastaanottohinnoista.