Jätehierarkia ohjaa toimintaa

 

Jtehierarkia.PNG

Jätehierarkia eli etusijajärjestys on määritelty EU:n jätedirektiivissä ja se tarkoittaa jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestystä. Jätelainsäädännön mukaan jätehierarkiaan on noudatettava kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen tuottajan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Jätteen vähentäminen

Paras jäte on syntymätön jäte – jokaisen hankkimamme tuotteen elinkaari päätyy lopulta jätteeksi jossain muodossa. Vaikka jätteet käsiteltäisiin parhaalla mahdollisella tavalla, on niillä silti aina vaikutuksensa ympäristöön, kuten ilmaan ja vesistöön. Jätteen vähentämisellä tarkoitetaan syntyvän jätemäärän vähentämistä, ei esimerkiksi roskien siistimistä ympäristöstä ja viemistä jäteastiaan. Jätteen vähentämiseen on monia keinoja, kuten järkevä kuluttaminen, vähän pakattujen tuotteiden suosiminen ja ruokahävikin minimointi. Turhien tavaroiden välttäminen on kestävän kehityksen ajattelun mukaista, ja siihen on helppo tarttua jo arkipäivän valinnoissa! Samalla kun säästetään ympäristöä tekemällä järkeviä kulutusvalintoja, säästetään myös rahaa. Muuttamalla omaa toimintaamme voimme vähentää jätteen määrää ja sen aiheuttamia haittoja. Me kaikki olemme vastuussa omista valinnoistamme.

Uudelleenkäyttö

Uudelleenkäyttö tarkoittaa, että tuotetta käytetään uudelleen joko samaan tai muuhun tarkoitukseen kuin alkuperäisesti, mutta tuote ei ole ollut missään välissä jätettä. Uudelleenkäyttöä on esimerkiksi käyttökelpoisten tavaroiden myyminen kirpputorilla tai niiden lahjoittaminen tutuille tai hyväntekeväisyyteen, jolloin tuotteet saavat uuden kodin kierrätyksen sijaan. Tuunaaminen on myös uudelleenkäyttöä, esimerkiksi kulahtaneellekin vaatteelle voi saada lisää käyttövuosia uudistamalla sen tyylikkäästi ja kestävästi!

Kierrätys eli uusiokäyttö

Kierrätyksessä tuotteen materiaalit käytetään uuden tuotteen valmistukseen. Esimerkiksi sanomalehti ja metallitölkki saavat uuden elämän eri tuotteena. Kun tuotteet viedään käytön jälkeen ekopisteelle, niin tavaroiden raaka-aineet päätyvät kierrätykseen. Kierrätys ja uusiokäyttö ovat toisilleen synonyymeja. Tutustu miten eri jätteitä kierrätetään täältä: jätteiden jatkokäsittely

Hyödyntäminen energiana

Hyödyntäminen tarkoittaa jätemateriaalien käyttämistä hyödyksi muuten kuin raaka-aineena, esimerkiksi energiana. Kotitalouksien roskapussit eli poltettava jäte hyödynnetään jätevoimalassa sähköksi ja lämmöksi. Tutustu jätevoimalan toimintaan: www.westenergy.fi

Loppusijoitus

Loppusijoitus tarkoittaa jätteen sijoittamista kaatopaikalle. Nykypäivänä kaatopaikoille menee jätettä vain noin 2 prosenttia kaikesta syntyneestä jätteestä. Suurin osa jätteistä kierrätetään tai hyödynnetään energiaksi.