Yhtiön historia

1997

Lakeuden Jätekeskus Oy perustettiin 2.4.1997. Perustajina oli 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Ylihärmä, Töysä, Ylistaro ja Ähtäri. Yhtiön perustehtäviksi kirjattiin jätteenkuljetus ja -käsittely, tiedotus ja neuvonta.

1999

Operatiivinen toiminta käynnistyi. Kunnissa liityttiin järjestettyyn jätteenkuljetukseen vaiheittain.

2000

Jätehuoltotoiminta vakiintui. Kunnista viimeisinä Alavus, Töysä ja Ähtäri liittyivät järjestettyyn jätteenkuljetukseen vuoden alusta. Yhtiön palvelujen piirissä oli nyt koko toimialue. Jätehuoltokeskuksen sijoituspaikaksi valittiin Ilmajoki ja rakennustyöt käynnistyivät.

2004

Jätehuoltokeskus valmistui Ilmajoen Pojanluomalle. Lakeuden Etapin hallinto ja jätteenkäsittelytoiminta siirrettiin Ilmajoelle 1.9. Aputoiminimi Lakeuden Etappi Oy rekisteröitiin yhtiön uudeksi nimeksi.

2005

Biokaasulaitoksen rakentaminen kilpailutettiin ja urakkasopimus allekirjoitettiin YIT Environment Oy:n kanssa.

2006

Biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi kevättalvella.

2007

Yhtiön perustamisesta tuli kuluneeksi 10 vuotta. Biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi. Biokaasun ja maanparannusrakeen tuotanto alkoi.

2008

Yhteistyö jätevoimalan aikaansaamiseksi Pohjanmaalle eteni jäteyhtiöiden yhteisen Westenergy Oy:n perustamiseksi. Jätevoimalan on määrä valmistua vuonna 2012.

2009

Kihniön kunta liittyi Lakeuden Etappi Oy:n osakkaaksi. Siirtymäajan jälkeen kuntalaisten jätehuolto siirtyy yhtiön hoidettavaksi. Kihniöläisten kaatopaikkajätteet on kuljetettu sopimusperusteisesti jätehuoltokeskukseen jo vuoden 2008 alusta.

2010

 • Kihniön kunta siirtyi Etapin jätehuoltojärjestelmään vuoden 2010 aikana. Etapin 14 jäteasema valmistui Kihniölle.
 • Kuntaliitosten myötä syntynyt uusi Kauhavan kaupunki päätti valita jätehuoltonsa järjestäjäksi Ekoroskin ja luopua Etapin jätehuollosta.
 • Jätevoimalan peruskivi muurattiin syksyllä ja rakentaminen eteni aikataulun mukaisesti.
 • Jätteen laatu tutkittiin: tuloksen mukaan 87 prosenttia kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta tulevasta jätteestä on jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa.
 • Yhtiö päätti käynnistää jätteen välivarastoinnin jätevoimalaa varten vuoden 2011 alusta.

2011

 • Poltettavan jätteen välivarastointi käynnistyi jätehuoltokeskuksessa.
 • Kaatopaikkajäte -nimike muutettiin poltettavaksi jätteeksi.
 • Ylihärmän jäteasema suljettiin.
 • Kaatopaikkakaasujen keräys aloitettiin
 • Lietekaivojen kunnan järjestämä kuljetus käynnistyi Alavudella ja Töysässä.
 • Vesijohdon rakentaminen biokaasulaitokselle aloitettiin.

2012

 • Jätehuoltokeskukseen rakennettiin siirtokuormaushalli poltettavan jätteen vastaanottoa, lastausta ja kuljetusta varten.
 • Ensimmäinen kuorma Westenergyn jätevoimalaan lähti 9.7.
 • Jätevoimalan toiminta käynnistyi 6.8.
 • Jätteenpolton pohjatuhkan vastaanotto Etapissa käynnistyi. Viikolla 40 käsiteltiin ensimmäinen tuhkaerä.
 • Biokaasulaitoksen Rejektivesien esikäsittelyn laajennus valmistui
 • Kauhavan jäteasema suljettiin vuoden lopussa ja Etapin järjestämä jätehuolto Kauhavalla päättyi.

2013

 • Pitkäaikainen toimitusjohtaja Tenho Hakola jäi eläkkeelle. Uusi toimitusjohtaja Pekka Kontio aloitti tehtävässä kesäkuussa.
 • Kesällä tehdyn jätetutkimuksen mukaan oikein lajitellun poltettavan jätteen osuus kotitalouksien jäteastioissa oli noussut 94 prosenttiin kaksi vuotta aiemmin tehdyn tutkimuksen 87 prosentista.
 • Asumislietteen kunnan järjestämä kuljetus laajeni Kuortaneelle ja Ähtäriin. Toiminnan piiristä puuttuivat enää Lapua, Kihniö ja Kurikka.
 • Jätehuoltokeskuksessa käsiteltiin kesän aikana 30 000 tonnin erä jätevoimalan pohjatuhkaa yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n ja Inascho Oy:n kanssa.

2014

 • Asumislietteen kunnan järjestämä kuljetus laajeni Lapualle. Siirtymävaiheessa olivat enää Kihniö ja Kurikka.
 • Syksyllä tuli kuluneeksi 10 vuotta jätehuoltokeskuksen valmistumisesta.
 • Töysän jäteasema lakkautettiin vuoden 2013 lopulla ja toiminnot siirrettiin Alavuden jäteasemalle, joka sai aukiolopäivän lisää.

2015

 • Ympäristöluvan lupakäsittely siirtyi valitusprosessissa
 • Korkeimpaan hallinto-oikeuteen maaliskuussa.
 • Kiertokauppa.fi -sivut julkaistiin.
 • Biojätteen erilliskeräystä laajennettiin vähintään viiden huoneiston taloyhtiöihin lokakuussa.
 
 2016
 • 2016 Yhtiö sai lopullisen päätöksen ympäristölupaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
 • Laajennettiin lasi- ja metallipakkausten keräystä vähintään 10 huoneiston taloyhtiöihin alkaen 1.6.2016.
 • Etappi perusti toukokuussa Paperinkeräys Oy:n kanssa uuden yhteisyrityksen. Encore Pohjanmaa tarjoaa palveluja yrityksille.

 2017

 • Yhtiö vietti 20-vuotisen toimintansa juhlavuotta.
 • ”Tunkiosta tuotteeksi” -jätehuollon historiikki julkistettiin. Kirjan toimitti Anssi Orrenmaa
 • Botnia Energia Oy:stä tuli Lakeuden Etappi Oy:n tytäryhtiö 75 prosentin omistusosuudella. Yhtiö teki historiansa ensimmäisen konsernitilipäätöksen.
 • OmaEtappi.com -verkkopalvelu käynnistettiin syksyllä.