Lakeuden Etapin seloste käsittelytoimista sekä tietosuojaselosteet.

Tietosuoja Lakeuden Etapissa

Tällä sivustolla kerrotaan niistä periaatteista ja käytännöistä, joita Lakeuden Etapissa noudatetaan tietosuojan toteuttamiseksi käsiteltäessä henkilötietoja. Sivustolta löytyvät myös tietosuojaselosteet henkilörekistereistä joita käytämme jätehuoltopalveluja tuottaessamme ja asiakkaitamme palvellessa.

Rekisterinpitäjä

Lakeuden Etappi Oy
Y-tunnus: 1087873-0
Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma (Ilmajoki)
Puhelin: (06) 421 4900 (vaihde)
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)etappi.com
Tietosuojavastaava: Anna Mäntylä
anna.mantyla(at)etappi.com, 040 5827 983

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja Lakeuden Etapissa käsitellään lakisääteisten jätehuoltopalveluiden tuottamiseksi, markkinaehtoisten jätehuoltopalveluiden tuottamiseksi, tiedotusvelvollisuuden täyttämiseksi, raportoinnin tekemiseksi, asiakaspavelun toteuttamiseksi sekä verkkosivujen toimivuuden varmistamiseksi ja käytön raportoimiseksi (evästeet).

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen Lakeuden jätelautakunnan kanssa lakisääteisten jätehuoltopalveluiden tuottamisesta, jätelakiin, kirjanpitolakiin tai sopimukseen Lakeuden Etapin ja asiakkaan välillä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Käsiteltäviä henkilötietoja Lakeuden Etapissa ovat asiakastiedot, tuotannon yhteyshenkilöiden yhteystiedot, sidosryhmien edustajien yhteystiedot, henkilöstön tiedot, sekä työnhakijoiden tiedot.

Henkilötietojen luovutusten vastaanottajat

Tietoja rekistereistä ei luovuteta sivullisille. Ainoastaan viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain puitteissa.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja rekistereistä ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi ja niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää tietoja säilyttämään. Vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja ei säilytetä ja yhtiö pyrkii siihen että säilytettävät henkilötiedot ovat ajantasaisia.

Henkilötietojen suojaaminen

Lakeuden Etapissa käytettävät henkilötiedot suojataan huolehtimalla niiden fyysisestä ja teknisestä suojaamisesta määriteltyjen tietoturvakäytäntöjen mukaisesti, sekä huolehtimalla siitä että tietojen käsittelijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen käsittelyn toteuttamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu vaitiolositoumukset. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle on kartoitettu ja tarvittavat suojatoimet toteutettu. Henkilötietojen ulkoisten käsittelijöiden kanssa on sopimuksin sovittu henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaselosteet

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Lakeuden Etapin henkilötietorekisterien yksityiskohtaisempiin tietosuojaselosteisiin.

Asiakasrekisteri

Verkkosivustot ja evästeet