Asumislietteet – saostus- ja umpisäiliöt

Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti kunnan järjestämään jätehuoltoon. Lakeuden Etapin toimialueella on käytössä kunnan kilpailuttama asumislietteenkuljetus.

Lain asettamat vaatimukset

Asumislietteiden saostussäiliöiden tyhjennyksistä ja lietteen käsittelystä huolehtiminen tuli Lakeuden Etapin vastuulle, kun jätelaki määritteli asumisessa syntyvän lietteen jätteeksi, mikä on kunnan vastuulla. Lakeuden jätelautakunnan päätöksen mukaisesti Etapin toimialueella siirrytään vaiheittain kunnan kilpailuttamaan asumislietteen kuljetukseen.

Kuntien jätehuoltomääräysten mukaan saostussäiliöt pitää tyhjentää vähintään kerran vuodessa jätevedenpuhdistamolle. Myös kesämökkien saostussäiliöt on tyhjennettävä kerran vuodessa. Tyhjennysviikon voi tarkistaa jätelaskusta tai OmaEtappi.com -verkkopalvelusta. Etappi lähettää myös tekstiviestin tyhjennyksestä edellisellä viikolla, mikäli asiakkaan puhelinnumero on tiedossa. 

Lakeuden Etappi huolehtii nykyään useimmissa toimialueensa kunnassa asumislietteen saostus- ja umpisäilöiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin.

Mikäli kuulut jo kunnan kilpailuttaman asumislietteen kuljetuksen piiriin, sinun ei tarvitse huolehtia asiasta, sillä jäteyhtiö tilaa kuljetuksen puolestasi, kun olet jätehuollon asiakas. Ensimmäisestä tyhjennysajankohdasta tiedotetaan säiliön haltijoille kirjeellä, sen jälkeen tyhjennysviikko säilyy samana vuosittain. Säiliön tyhjennysviikko kerrotaan myös jätelaskussa.

Toimi näin:

  • Huolehdi siitä, että säiliö on merkitty ja että se löytyy vuodenajasta riippumatta. Hukkakäynnistä peritään maksu, jos säiliötä ei löydy tai sille pääsyyn on este. 

  • Säiliöiden kannet tulee olla käsin avattavissa ja siirrettävissä. Mikäli kansi on sitä raskaampi, tulee se varustaa tyhjennysluukulla.

  • Hätätilanteiden välttämiseksi tilaa tyhjennys ajoissa, koska pikatilauksesta joudutaan perimään erillinen lisämaksu.
  • Kuljettajan tekemästä ylimääräisestä työtä peritään lisämaksu, jos kuljettaja joutuu esimerkiksi luomaan lumet tai karsimaan pusikkoa saadakseen säiliön tyhjennettyä.  

Toiminta poikkeustilanteissa

Normaalina toimistoaikana voit asioida Etapin asiakaspalvelun kanssa lieteasioissasi.

Poikkeustilanteissa, normaalin toimistoajan ulkopuolella (klo 9 – 16) voit ottaa yhteyttä seuraaviin päivystäviin lietekuljetusurakoitsijoihin:

REMEO OY koko Etapin alue, päivystys 24/7 puh. 0400 263 945
EEROLA-YHTIÖT OY koko Etapin alue, päivystys 24/7 puh. 06 414 4088
KORKONEN OY koko Etapin alue, puh. 0500 539 056

JALASJÄTE OY, Jalasjärvi, puh. 06 456 0900
KULJETUS SAVOLAINEN OY, Ähtäri/Töysä/Alavus, puh. 040 523 0542

Urakoitsijat laskuttavat poikkeustilanteiden hoitamisesta oman hinnastonsa mukaisesti.