Lakeuden Etapin eRoves -hanke selvittää mahdollisuuksia resurssitehokkaaseen infraan alueella.

Lisätietoja:

Jäteaseman rakennushanke, projektijohtaja Ilkka Letonsaari puh. 040 774 8522
eRoves-hanke, projektipäällikkö Sami Tuomisto puh. 050 303 9937  

Roveksen kaava-alueelle voisi muodostua energiaomavarainen yritysyhteisö

Lakeuden Etapin vetämä eRoves -hanke selvittää mahdollisuuksia tuottaa ja käyttää uusiutuvaa energiaa ja rakentaa alueelle resurssitehokas infra.

Seinäjoen Roveksen alueelle nouseva Lakeuden Etapin uusi jäteasema voi siihen liittyvällä hankkeella luoda uutta energiatehokasta infraa myös naapurialueille. Suunnitelmat hyödyttäisivät alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä ja heidän energiatarpeitaan.
”eRoves -hankkeen tarkoituksena on selvittää, voitaisiinko jäteaseman ja koko Roveksen teollisuusalueelle muodostaa energiaomavarainen yritysyhteisö, missä yritykset voisivat tuottaa, varastoida ja käyttää alueella tuotettua energiaa. Eli siis hyödyttää siten toinen toistaan”, kuvailee projektijohtaja Ilkka Letonsaari Lakeuden Etapista.
Etappi on nyt selvittämässä Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n tukemalla hankkeella, minkälaisia mahdollisuuksia olisi synnyttää alueelle omavaraista energian tuotantoa.
Hankkeen projektipäällikkönä juuri aloittanut Sami Tuomisto arvioi, että hankkeena eRoves on kiinnostava siksikin, että alue on vielä rakentamatonta, mikä mahdollistaa uuden infran suunnittelun puhtaalta pöydältä.
Hankkeessa ryhdytään nyt kartoittamaan mahdollisia uusiutuvan energian lähteitä, energian jakelua ja varastointia sekä myös toimijoita, jotka voisivat hyödyntää uusiutuvaa energiaa toiminnassaan tai vastaavasti tuottaa sitä.
”Uusiutuvista energianlähteistä esimerkiksi hake, aurinko ja maalämpö ovat potentiaalisia vaihtoehtoja”, Tuomisto toteaa.
Resurssitehokas infra voisi toimia myös vetovoimatekijänä alueelle tuleville yrityksille.  Lähellä tuotettu energia olisi yrityksille myös taloudellinen etu.

 

Kierrätysmateriaaleja ja automatisointia

Etapin tarkoituksena on saattaa jäteasematoiminnot 2020 -luvulle uuden jäteaseman myötä. Jäteasemasta tulee kiertotaloutta edistävä ja ekologinen sekä rakenteiltaan että energiatehokkuudeltaan. Myös kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus nykyistä useampien jätelajien kierrättämiseen.
”Tarkoituksena on käyttää rakennusmateriaaleina ainakin jätevoimalan pohjakuonaa ja kierrätettyä betonimursketta”, Letonsaari havainnollistaa.
Tulevaisuuden jäteasema on Letonsaaren mukaan asiakaslähtöinen, helppokäyttöinen ja ympärivuorokautisessa käytössä oleva jätteen vastaanottoasema.
Se on myös energiatehokas ja toiminnoiltaan mahdollisimman pitkälle automatisoitu.
Rakennushankkeen valmistelusta sekä rakennuttamisesta vastaa Oy Culmentor Ltd. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Jäteaseman rakentaminen käynnistyy 2019 ja sen on määrä valmistua 2020 aikana.
”Tavoitteenamme on myös laajentaa jäteaseman aukioloaikaa osittaisella itsepalvelulla ja siten lisätä asiointimahdollisuuksia”, Letonsaari kertoo.