Ladattavat tiedostot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Yleiset jätehuoltomääräykset 1.10.2015 alkaen Lakeuden Etappi Oy:n alueella:

Lakeuden Etapin toimialueen jätehuoltomääräyksistä päättää Lakeuden jätelautakunta.

Kuntien jätehuoltomääräysten tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntyä ja ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteen mukaan siten, että jätteistä mahdollisimman suuri osa ohjautuu hyötykäyttöön ja kaatopaikalle toimitettava jäte käsitellään ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Lakeuden Etappi Oy:n toimialueella järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan jätelain 10 § 1mom. mukaisesti kunnan järjestämänä jätteen kuljetuksena. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jätelain 13 § tarkoittama kunnan velvollisuutena oleva jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn järjestäminen, sekä jätelain 68 § tarkoittama jäteneuvonta on annettu Lakeuden Etappi Oy:n tehtäväksi.

Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 §:n nojalla.

YMPÄRISTÖ- JA LAATUJÄRJESTELMÄ

BV_Cert__ISO9001-14001-_ISO_45001PIENI.png