Toimintajärjestelmän sertifikaatit

BV_Cert__ISO9001-14001-_ISO_45001PIENI.png

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

YMPÄRISTÖ-, LAATU- , TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

Lakeuden Etappi Oy:n koko toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä on ISO 14001:2015 ympäristöstandardin, ISO 9001:2015 laatustandardin sekä uuden ISO 45001:2018 työterveys- ja turvallisuusstandardin mukainen toiminnanohjausjärjestelmä. Ympäristö- ja laatujärjestelmät sertifioitiin ensimmäisen kerran 13.5.2009 ja on siitä lähtien tarkastettu vuosittain sekä uudelleensertifioitu joka kolmas vuosi.

Viimeisimmän uudelleensertifiointi auditoinnin eli ulkopuolisen tarkastuksen ympäristö- ja laatujärjestelmille teki Bureau Veritas Certification 4.5.2018. Uuden toukokuussa 2018 suomeksi julkaistun ISO 45001:2018 standardin mukaisen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifiointi auditointi suoritettiin myös Bureau Veritas Certificationin toimesta heinäkuussa 2018. Sertifikaatti järjestelmälle saatiin 26.9.2018 ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa.

Toimintajärjestelmän sertifioiminen on osoitus Lakeuden Etapin ympäristöystävällisistä, laadukkaista ja turvallisista sekä työterveyttä edistävistä toimintatavoista. Tietty taso on saavutettu, kun toimintajärjestelmä on sertifioitu. Tavoitteena ja sertifikaattien säilymisen edellytyksenä on kuitenkin toiminnan jatkuva kehittäminen ja tehostaminen.

Myönnettyjen sertifikaattien säilyttäminen vaatii jatkuvaa ja määrätietoista työtä. Toimintaa seurataan tarkasti monilla mittareilla, sekä kehitetään saatujen kehitysehdotusten ja palautteiden pohjalta. Toimintajärjestelmä on yrityksen toiminnan kehittämisen ja riskien hallinnan työkalu.

Toimintajärjestelmän sertifioiminen on osoitus ympäristöystävällisistä, laadukkaista ja turvallisista sekä työterveyttä edistävistä toimintatavoista.