Jätekuljetusten rekisteri ajantasalle RAKE-projektilla

Etappi on käynnistänyt yhteistyössä Lakeuden jätelautakunnan kanssa projektin jätteenkuljetusrekisterin päivittämiseksi. RAKEn eli rakennustietorekisterin käyttöönoton, ja sitä varten tehtävän kiinteistöjen tietojen selvitystyön, tavoitteena on saattaa rekisteri jätteen kuljetuksista ajan tasalle. Hankkeessa selvitetään, onko jätehuolto järjestetty asianmukaisesti kaikilla kiinteistöillä, ja korjataan rekisteriin mahdollisesti puutteelliset tiedot.
RAKE-projekti koskee kaikkia kiinteistöjä jäteyhtiön toimialueella eli kuntien kohteita, omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja taloyhtiöitä.
Rekisteri jätteen kuljetuksista on kunnallisessa jätehuollossa käytettävä rekisteri. Alun perin se on koottu ennen 2000-luvun vaihdetta Etapin perustamisen jälkeen. Silloin yhtiön osakaskunnat toimittivat tiedot alueensa kiinteistöistä ja rakennusten käyttötarkoituksista Etapille. Nyt rekisterin tiedot ovat jo osin vanhentuneet.
Rekisterin omistaa jätelain mukaisesti jätelautakunta ja Etappi toimii sen ylläpitäjänä.

Ähtäri pilotiksi

Rakennustietorekisterin avulla koko jätehuollon asiakasrekisteri käydään nyt läpi Väestörekisterikeskuksen tietoihin verraten. Lopputuloksena saadaan jätelautakunnan valvonnan työkaluksi toimiva rekisteri, jossa kuntalaiset ovat samalla viivalla ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Jäteasiamies Jenni Laitilan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että jätehuollossa ei ole vapaamatkustajia, vaan kaikilla kiinteistöillä on jätehuolto järjestetty asianmukaisesti.
Projektin valmistuttua rakennustietorekisteriä päivitetään säännöllisesti vuosittain.
Pilottikunnaksi hankkeeseen valittiin Ähtäri, jossa kiinteistöjen tietojen tarkistus käynnistetään ensimmäisenä.