Pohjakuonaa käsitellään hyötykäyttöä varten 50 000 tonnia yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa.

Westenergyn pohjakuonan käsittely käynnissä 

jätteen laadun paraneminen näkyy myös kuonassa

Jätehuoltokeskuksessa käynnistyi taas kesän kuonankäsittelyurakka, jossa on tarkoitus käsitellä hyötykäyttöä varten 50 000 tonnia jätevoimalan pohjakuonaa yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Käsittelyssä on jätteenpolton pohjakuonat puolentoista vuoden ajalta.
Seulomalla ja magneettisella erottelutekniikalla saadaan pohjatuhkasta metallit talteen ja sitä kautta edelleen kierrätykseen. Lisäksi kuivaerotustekniikalla saadaan materiaalista talteen erilaisia mineraalijakeita hyötykäyttöön.
”Jätteen laatu on muutamassa vuodessa selvästi parantunut, mikä näkyy paitsi jätteen lämpöarvon nousuna myös kuonan parempana hyötykäyttökelpoisuutena”, kertoo Etapin käsittelypäällikkö Marko Knuuttila.
Jätteenpolton pohjakuonaa voidaan hyödyntää maanrakennuksessa sekä esimerkiksi tuottamalla siitä rakennuselementtejä, kuten betonituotteita. Pohjakuonaa on käytetty muun muassa pihakivilaattojen valmistukseen. Käyttämällä jätemateriaaleja säästetään myös neitseellisiä luonnonvaroja.