Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Jätelaki ohjaa kunnallisen jätehuollon järjestämistä, toteuttamista ja valvontaa. Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin, vaan jätelain mukaisesti jätteen tuottajat maksavat jätehuollon kustannukset. 

Kunnan järjestämän jätehuollon hinnat löytyvät jätemaksutaksasta. Jätemaksutaksa on Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin toimialueella tasataksa. Jätemaksutaksasta on tehty myös erillinen Palveluhinnasto.

Vuoden 2017 jätemaksujen kertymä oli 16,9 miljoonaa euroa.

Lakeuden Etapin toimialueen kahdeksan kunnan alueella asuu noin 130 000 asukasta. Lisäksi toimialueen vapaa-ajan asukkaiden jätehuolto kuuluu yhtiön tehtäviin. Lakeuden Etappi on yhteiskunnallinen yritys ja toimii omakustannusperiaatteella.
Jätemaksun kertymä on käytetty kuvaajien mukaisesti jätehuollon järjestämiseksi:

 

 

Jätemaksujen käyttö 2017