Viimeinenkin ”häntä” jätemateriaalista pyritään saamaan kiertoon.

Mekaaninen lajittelu käyttöön jätehuoltokeskuksessa

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksessa on käynnistetty uutena toimintona sekalaisen yhdyskunta- ja rakennusjätteen mekaaninen lajittelu. Lajittelua tehdään yhteistyökumppanin kanssa siihen suunnitellulla laitteistolla. Lajittelua ja laitteistoa testattiin viime syksynä, jolloin lajiteltiin, murskattiin ja seulottiin jätettä noin 2000 tonnia. Onnistuneen kokeilun tuloksena, työtä jatketaan tänä kesänä.

Viimeinenkin ”häntä” jätemateriaalista pyritään saamaan kiertoon

Etapissa on panostettu syntypaikkalajitteluun ja päästykin pitkälle vuosien saatossa. Suurin osa jätteestä pystytään hyödyntämään sellaisena kuin se jätteen syntypaikalla on lajiteltu. Hyvänä esimerkkinä poltettava jäte, mikä hyödynnetään energiana jätevoimalassa suoraan kodeissa tehdyn lajittelun jälkeen. Isompien jätteiden ja jäte-erien kanssa tilanne on ajoittain toinen.
”Jonkun verran jätteen vastaanottoon tulee myös sellaisia kuormia, missä on erilaisia hyödynnettäviä jätteitä ja kaatopaikkajätteitä sekaisin. Tämä on nyt se viimeinen häntä, mikä pitää pystyä käsittelemään asianmukaisesti”, kertoo taustoista tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari.
Tähän saumaan Etapissa käytetään nyt mekaanista laitteistoa, jolla lajitellaan esimerkiksi vaihtolavoilla jätehuoltokeskukseen tulleita kuormia. Jäte on peräisin muun muassa rakennustyömailta tai omakotitalojen varastojen siivouksesta.

Asiallinen käsittely kaikille jätteille

”Käsiteltävä materiaali tulee sellaisista kohteista, joissa syntyy monenmoista jätettä pieniä määriä, eikä jostain syystä ole ollut mahdollista tai järkevää lähteä kohteessa lajittelemaan. Jäte tulee sitten meille sekajätekuormana, mikä täällä hoidetaan mekaanisella käsittelyllä eteenpäin”, Letonsaari kuvailee toimintaa.
Kuormista löytyy pääosin villaa, kipsia, tekstiiliä, muovia, puuta, metallia, eli niitä materiaaleja, jotka pystytään kierrättämään, hyödyntämään tai loppusijoittamaan kukin sellaisenaan, mutta ei sekaisin. Siksi materiaali on ensin käsiteltävä.
”Mitään rakettitekniikkaa tässä ei käytetä, vaan pikemminkin kyse on siitä, että on löydetty yhteistyökumppaneita, joiden laitteistoilla ja osaamisella jätteestä saadaan irti halutut materiaalit”.
Talteen halutaan esimerkiksi energiana hyödynnettävä jäte, metalli ja kiviaines edelleen kierrätettäväksi. Tästä jäljelle jäävä materiaali menee loppusijoitukseen.
Letonsaari korostaa, että tänä päivänä myöskään loppusijoitukseen ei saa laittaa mitä tahansa, vaan sitäkin toimintaa ohjaavat tarkat säännökset.
”Pääpointti toiminnassa on, että kaikki jäte menee meillä asiallisesti käsittelyyn”, Letonsaari tähdentää.

Lisätietoja: tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari, puh. 040 774 8522