JÄTEHUOLTOKESKUKSEN VASTAANOTTOHINNAT MUUTTUVAT KESÄKUUN 1. PÄIVÄ

LAKEUDEN ETAPIN JÄTTEEN VASTAANOTTOON JA HINTOIHIN MUUTOKSIA KESÄKUUSSA

Jätehuoltokeskuksen vastaanottohinnat muuttuvat kesäkuun 1. päivä

POLTETTAVA JÄTE

Poltettavan jätteen hinta laskee 10 prosenttia, jolloin uusi hinta on 115,10 €/tn.

PEITEMAA

Peitemaan (verollinen) hinta nousee 22 prosenttia, ollen 80,77 €/tn. Hinnankorotus johtuu jäteveron noususta.

RASVAKAIVOLIETE

Biokaasulaitoksella vastaanotettavan rasvakaivolietteen hinta laskee 50 prosentilla, uuden hinnan ollessa 25,00 €/tn. Hinnanalennuksen on mahdollistanut biokaasulaitoksessa saavutettu hyvä tulos prosessitehokkuudessa.

ENERGIAJAE

Energiajakeen vastaanotto päättyy 1.6. Energiajakeena ilmoitetut kuormat vastaanotetaan tästä lähtien poltettavana jätteenä sen uudella hinnalla, mikä on 115,10 €/tn.

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv 0 %.

UUSI JÄTEMAKSUTAKSA TULEE VOIMAAN 1.6.2018.

Lakeuden jätelautakunta hyväksyi uuden taksan huhtikuussa. Jätemaksutaksaan ja Lakeuden Etapin hinnastoon voi tutustua tarkemmin tästä. 

Jätemaksutaksan mukaiset hinnat tulevat käyttöön myös asiakkailla, joilla on kirjallinen sopimus Lakeuden Etapin kanssa. Sopimuksen päivittämisestä voi sopia toukokuun aikana tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaaren kanssa ilkka.letonsaari@etappi.com ja puh. 040 774 8522.