Palvelut yrityksille

YRITYSTEN JÄTEHUOLTO TSV –PALVELUNA

 
Lakeuden Etappi on velvoitettu huolehtimaan myös elinkeinoelämän jätteiden jätehuollosta, jos palvelua ei ole saatavissa markkinoilta ja jäte soveltuu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Tällöin puhutaan ns. toissijaisella vastuulla olevasta jätehuollosta (TSV).

 Etappi tarjoaa elinkeinoelämälle jätehuollon palveluja tilanteessa jossa:

  1. Jätteen haltija sitä itse pyytää
  2. Palvelua ei ole saatavilla muualta
  3. Jätteen katsotaan soveltuvan kunnallisen jätehuollon järjestelmään

Yrityksen toimittaessa jätettä jäteasemalle tai jätehuoltokeskukseen tulee jätteen toimittamisen yhteydessä esittää täytetty siirtokirja. Siirtokirja tulee olla täytettynä mukana jätteen kuljetuksessa.
Yrityksen toimittaessa kaatopaikkajäte-erän tulee jätteen tuottajan täyttää perusmäärittelylomake jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta ennen jätteen toimittamista jätehuoltokeskukseen.

Käytettävissä olevat siirtokirjat ja perusmäärittelylomake löytyvät lomakkeet-sivulta

Lisätietoja:

asiakaspalvelu puh. 06 421 4900
asiakaspalvelu2@etappi.com