BIOKAASULAITOS

Lakeuden Etapin oman biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi vuonna 2007. Laitos on Suomen suurimpia biokaasulaitoksia.

Biokaasulaitoksessa tuotetaan puhdistamolietteestä ja biojätteestä biokaasua ja RANU-maanparannusraetta kuivaamalla mädätetty liete ensin lingoilla, sitten termisesti ja lopuksi puristamalla pelleteiksi.

Laitoksessa käsitellään puhdistamolietteiden lisäksi kotitalouksien ja yritysten biojätteitä sekä kauppojen ja ravintoloiden ruoka- ja elintarvikejätteitä. Palvelua tarjotaan myös elintarviketeollisuudelle. Kuormien mukana tulee toimittaa kaupallinen asiakirja. 

Tuotettu biokaasu käytetään ensimmäisessä vaiheessa prosessin pyörittämiseen ja energiaksi laitoksen omaan käyttöön. Seuraavassa vaiheessa biokaasusta voidaan tuottaa sähköenergiaa tai liikennepolttoainetta.

Ranu-maanparannusrae

maanparannusrae_oikeapalsta.jpg

Tuotamme biojätteestä ja puhdistamolietteestä biokaasua ja Ranu-maanparannusraetta

Katso video: Biojäte kiertää Ranuksi


Kaupallinen asiakirja

Lakeuden Etappi on ottanut käyttöön vuoden 2008 alussa biokaasulaitoksen, jossa käsitellään jätevedenpuhdistamojen lietteitä, kotitalouksien biojätettä ja sivutuoteasetuksen luokan 3 mukaisia jätteitä. Biokaasulaitoksessa tuotetaan biokaasun lisäksi elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n lannoitevalmisteeksi hyväksymaa hygienisoitua maanparannusraetta, jota valmistetaan kuivaamalla mädätetty aines ensin lingoilla, sitten termisesti ja lopuksi puristamalla pelleteiksi.

Lannoitevalmisteen hyväksymisen ehtona elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA edellyttää biokaasulaitokselle tulevan aineksen jäljitettävyyttä. Tämä tarkoittaa käytännössä kuormakohtaisten kaupallisten asiakirjojen keräämistä laitokselle tulevista kuormista.

Lakeuden Etappi edellyttää kaupallisen asiakirjan toimittamista biojätekuormien yhteydessä Biokaasulaitoksen valvomoon. Kaupallinen asiakirja vaaditaan tällä hetkellä puhdistamolietteitä ja erilliskerättyä biojätettä lukuun ottamatta kaikista kuormista mukaan lukien rasvakaivolietteet. Ilmoittautumisen yhteydessä valvomon henkilökunta antaa ohjeet biojätekuorman purkupisteestä.