SOPIMUSEHDOT


Yrityksen jätteen käsittely- ja kuljetussopimus kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa:

Sopimus
Tällä sopimuksella sovitaan yllämainitun yrityksen jätteen käsittelystä, kuljetuksesta ja laskutuksesta.

Käsittely
Lakeuden Etappi Oy käsittelee jätteen käytössään olevan toimintamallin mukaisesti. Toimittaja vastaa sopimuskohteen tyhjennyksestä ja jätteiden pois kuljettamisesta niiden käsittelypaikoille täyttäen lainsäädännön ja viranomaisten asettamat määräykset.

Kuljetus
Yritys liittyy tällä sopimuksella kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Maksut
Lakeuden Etappi Oy laskuttaa jätteen tuottajaa kuukausittain kulloinkin voimassa olevan Lakeuden Etappi Oy:n jätteenkäsittelytaksan mukaisesti. Maksuehto 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen irtisanominen/purkaminen
Sopimus on molemmin puolin irtisanottavissa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Lakeuden Etappi Oy voi purkaa sopimuksen, jos jäte on toistuvasti vaatimuksia vastaamatonta tai jos jätteen tuottaja toistuvasti laiminlyö maksuvelvollisuutensa.

Muut ehdot
Tähän sopimukseen sovelletaan jätelakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja Lakeuden Etappi Oy:n alueella noudatettavia yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräykset ovat tämän sopimuksen liittee