Etappiaviisi

Etappiaviisissa kerrotaan kunnallisen jätehuollon järjestämisestä, jäteyhtiön toiminnasta ja jätteiden kierrätyksestä sekä annetaan tietoa ja neuvoja jätteiden lajittelua varten. Etappiaviisi jaetaan kotitalouksiin keväisin ja syksyisin.