MAKSUT

Jätehuollon kustantaminen

Suomessa jätehuolto kustannetaan pelkästään jätteen tuottajilta kerättävillä maksuilla, eikä esimerkiksi verovaroilla. Periaatteena on, että jokainen vastaa ja maksaa omista jätteistään.

Ekomaksu

Lakeuden Etapin toimialueella kiinteistöiltä peritään niin sanottua ekomaksua, jolla katetaan esimerkiksi hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden eli vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut.

Ekomaksua vastaan kuntalaiset voivat käyttää ilman erillistä maksua ekopisteiden ja jäteasemien palveluja hyödynnettävien ja vaarallisten jätteiden osalta (lukuunottamatta energiajaettaj ja biojätettä). Yritykset eivät maksa ekomaksua, joten niille kunnallisen yhtiön palvelut ovat maksullisia.

Jäteastian tyhjennysmaksut

Tyhjennysmaksun suuruus riippuu jäteastian koosta. Tyhjennysmaksuun sisältyvät sekä jätteiden kuljetus kotipihalta käsittelypaikkaan että asianmukainen käsittely. Omakotitalon asukas saa laskun jätehuollosta suoraan. Taloyhtiössä asuva maksaa jätteistään vuokrassa tai yhtiövastikkeessa.

Palveluhinnaston jätemaksutaksasta päättää kuntien yhteinen lautakunta.

Laskutus

Lähetämme laskun jätehuollosta omakotikiinteistöille kahden kuukauden välein. Taloyhtiöt saavat laskun kerran kuukaudessa.

Jätelasku sisältää jäteastian tyhjennykset valitulta laskutusjaksolta sekä mahdolliset muut maksut (esimerkiksi ylimääräiset jätteet). Jätemaksua ei peritä, jos jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä esimerkiksi loman ajaksi on ilmoitettu Etapin asiakaspalveluun kaksi viikkoa ennen normaalia tyhjennystä.

Etappi ei peri laskutuslisää. Jätelasku on mahdollista hoitaa myös suoraveloituksella tai e-laskusopimuksella. Sopimus suoraveloituksesta ja e-laskun käyttöönotosta tehdään oman pankin kanssa. Erääntyneistä saatavista lähetämme yhden maksukehotuksen.

Perintää, maksukehotuksia ja eräpäivien siirtoja koskevat viestit osoitteeseen: maksut@etappi.com

Muut jätehuollon maksut

Jäteasemilla voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla. Jätelautakunta päättää jätetaksasta.

Hinnasto