Jätevoimala

Westenergy Oy:n jätevoimala on Suomen ensimmäinen kunnallisten jäteyhtiöiden omistama, jätteiden energiana hyödyntämiseen tarkoitettu laitos. Westenergyn omistajia ovat Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Ab Oy ja Vestia Oy. Lakeuden Etappi on jätevoimalan suurin omistaja.

Jätevoimalassa kierrätyskelvoton, syntypaikkalajiteltu, poltettava jäte hyödynnetään lämmöksi ja sähköksi. Laitoksessa hyödynnetään energiaksi se jäte, joka aikaisemmin loppusijoitettiin kaatopaikalle.

Jätevoimalassa poltetaan vuosittain 150 000 tonnia jätettä. Tästä saatava energia menee kaukolämmöksi ja sähköntuotantoon. Sillä tuotetaan sähköä 7 000 kaupunkiasunnon tarpeisiin.

Kyseessä on mittava laitos. Seitsemän hehtaarin tontilla oleva rakennus on 160 m pitkä, 42 m korkea, ja sen piippu kohoaa 75 metriin. Rakennuksen pinta-ala on 16 000 m² ja tilavuus 220 000 m³ ala.

Westenergyn jätevoimalan toimialueella asuu 400 000 ihmistä

  • jätteenpolttokapasiteetti on 20 000 kg/h
  • polttoaineteho on noin 61 MW
  • sähköntuotantokapasiteetti on noin 13 MW
  • kaukolämmöntuotantokapasiteetti on noin 40 MW

 Lue lisää osoitteessa: www.westenergy.fi

Poltettavan jätteen lajittelu

Poltettavaa jätettä hyödynnetään energiana jätevoimalassa. Tiedätkö mitä jätelajeja voi laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan?

Katso Lajitteluohjeet


Ranu-maanparannusrae

maanparannusrae_oikeapalsta.jpg

Tuotamme biojätteestä ja puhdistamolietteestä biokaasua ja Ranu-maanparannusraetta

Lue lisää biokaasulaitoksestamme