Jätteiden vastaanottopaikat

Jätteiden vastaanottopaikat

Lakeuden Etappi Oy:n ylläpitämät vastaanottopaikat aukioloaikoineen ja jätehaku löytyy jätehuoltokeskuksen sivuilta http://www.etappi.com/fi/mihin-vien-jatteeni

Yhdyskuntajätteen, rakennusjätteen, biojätteen, puupohjaisen jätteen, tiili- ja betonijätteen ja puutarhajätteen sekä vaarallisen jätteen pieneriä vastaanotetaan Lakeuden Etappi Oy:n jäteasemilla. Isommat erät vastaanotetaan Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksessa.

Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. 


Autot

Ei vastaanottoa. 


Asbesti

Asbestia otetaan vastaan jäteasemilla enintään 20 kg. Suuremmat erät otetaan pakattuina vastaan jätehuoltokeskuksessa.

 

Autonrenkaat

Vastaanotetaan Suomen Rengaskierrätys Oy:n vastaanottopisteisiin, jotka löytyvät osoitteesta www.rengaskierratys.com. Autonrenkaita otetaan vastaan myös Alavuden, Seinäjoki-Nurmon ja Ilmajoen jäteasemilla.

 

Arkistontuhouspaperi

Arkistontuhoukseen toimitettava materiaali (paperi) vastaanotetaan jäteasemilla hinnaston mukaisella maksulla ilman kansioita, mappeja tai pakkauksia.

 

Erityisjätteet

Erityisjätteet ovat jätteitä, joita ei voida laatunsa, kokonsa tai määränsä vuoksi kuljettaa ja käsitellä tavallisen yhdyskuntajätteen tavoin. Erityisjätteiden osalta ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.

 

Erotinkaivojen lietteet

Erotinkaivojen lietejätteitä ovat mm. hiekan ja öljynerotinkaivojen lietteet. Vastaanotetaan jätehuoltokeskuksessa.

Rasvanerotinkaivojen lietteet otetaan vastaan biokaasulaitoksella.

 

Fosforinpoistomassat

Mikäli kiinteistöllä sijaitsee sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, josta syntyy fosforinpoistokaivojen massoja ja lietepussiin tai suodatinmateriaaliin sitoutunutta lietettä ja nämä käsitellään kiinteistöllä kompostoimalla, tulee asiasta tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Mikäli omatoiminen kompostointi omalla kiinteistöllä ei onnistu, ota yhteyttä Etapin asiakaspalveluun.

 

Hevosenlanta

Vastaanotto jätehuoltokeskuksessa.

 

Jäteöljy

Jäteöljyä otetaan vastaan Lakeuden Etapin jäteasemilla kaadettavissa astioissa enintään 100l.

Mikäli kyseessä on suurempi erä, ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.

 

Kannot

Vastaanotto jätehuoltokeskuksessa. 

 

Keräyspaperi

Lakeuden Etapin jäteasemat sekä tuottajayhteisön järjestämät vastaanottopaikat

www.paperinkerays.fi ja www.suomenkeraystuote.fi


Kyllästetty puu

Pienerät otetaan vastaan jäteasemilla, suuremmat erät otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa. Kyllästetyn puun kierrätyksestä voi lukea lisää: www.kestopuu.fi/kierratys/ 


Nestekaasupullot  

Nestekaasupullojen vastaanotto kuuluu niitä myyville tai vuokraaville yrityksille, esimerkiksi Aga tai Oy Woikoski Ab.

Kaasua sisältävistä nestekaasupulloista vastaanotetaan alle 5 litran kaasupullot kotitalouksilta. Vastaanotto jätehuoltokeskuksessa.


Peitemaa verollinen

Maa-ainesta ja jätteeksi luokiteltavaa materiaalia sisältävä aines, jota teknisesti voidaan käyttää kuten maa-ainesta. Esimerkiksi maata, jonka seassa on pienikokoista puujätettä. Ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.

 

Tasolasi

Tasolasia otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa ja jäteasemilla. PCB:tä sisältävää lämpölasia otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa.


Tientekomateriaali

Tientekomateriaaliksi kelpuutetaan alle 150 mm betoni- ja tiilimurske. Mukana ei saa olla rautoja tai muuta jätettä. Vastaanotetaan jätehuoltokeskuksessa. 


Paristot ja akut

Lakeuden Etapin jäteasemat sekä tuottajayhteisön järjestämät vastaanottopaikat.

www.recser.fi


Pilaantuneet maat

Pilaantuneita maita otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa maamassan pitoisuusarvoista ja laadusta riippuen. Pilaantuneiden maiden osalta ota yhteyttä Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun.


Räjähteet

Räjähteiden ja räjähtämättömien panosten nouto ja vastaanotto kuuluu poliisiviranomaiselle.

Räjähtämättömät ilotulitteet palautetaan maahantuojalle tai jälleenmyyjälle.

 

Asumisessa syntyvät saostus- ja umpisäiliölietteet 

Asumisessa syntyvä liete on toimitettava kunnan jätevedenpuhdistamolle.

 

Vieraslajikasvit ja hukkakaura

Vieraslajikasvit ja hukkakaura on suljettava tiiviiseen pakkaukseen. Kotitalousasiakkaat voivat laittaa hukkakauran poltettavan jätteen astiaan, suuremmat erät toimitettava jäteasemalle tai jätehuoltokeskukseen.


Öljysäiliöt

Käytöstä poistettuja öljysäiliöitä otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa, mikäli jätteen tuottajalla tai kuljettajalla on dokumentti säiliön pesutodistuksesta.

 

Perintäkirjeitä lähti ennenaikaisesti

Noin 600 perintäkirjettä maksamattomasta laskusta lähti Etapista ennenaikaisesti.

Perintäkirjeitä lähti ennenaikaisesti

Noin 600 ennenaikasta perintäkirjettä lähti 3.9. Intrum Oy:ltä Etapin asiakkaille. Perintäkirje koskee maksamattomia laskuja, joiden eräpäivä oli heinäkuussa. Maksamattomista laskuista ei ollut vielä lähetetty maksukehotusta, kun perintäkirje jo lähti matkaan. Tämä johtuu Etapissa maksukehotusten ajossa tapahtuneesta virheestä. Lasku on nyt peruttu perinnästä.
Mikäli kehotus on jo maksettu perintätoimistolle, Intrum palauttaa aiheetta perityn perintäkulun asiakkaan ilmoittamalle tilille. Muussa tapauksessa asiakkaat, joiden maksu on viivästynyt, voivat maksaa heinäkuussa erääntyneen laskunsa suoraan Etapille.

Lakeuden Etappi pahoittelee tapahtunutta!

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, asiakaspalvelu (06) 421 4900 

Etappi radio

etappiradio_2.jpg

 

 

 

Kuuntele ohjelmat

etappiradio_2.jpg

Etappi-Radio

Lakeuden Etappi tuottaa omaa tiedotusohjelmaa, Etappi-radiota, joka lähetetään kerran viikossa Aito Iskelmä Pohjanmaan ja Aito Hitti Pohjanmaan taajuuksilla.

Lähetyspäivät ja -ajat ovat:

 • Perjantai noin klo 16.24
 • Lauantai noin klo 10.24

Voit antaa halutessasi juttuvinkin Etappi-radioon osoitteeseen:
hannele.lyytikainen-kappi [at] etappi.com

Muovi

PVC.jpg

Muovi

Muoviset tavarat ja esineet ovat poltettavaa jätettä.

PAKKAUSJÄTE

Pakkausjätteiden keräyksestä ja kierrätyksestä vastaa pakkausten tuottajayhteisö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Kotitalouksien muovipakkauksia vastaanotetaan Rinki-ekopisteillä. Muovipakkausten lajittelu on kuntalaisille vapaaehtoista. Jos asuinkunnassa ei ole muovinkeräyspistettä tai sellaista ei ole riittävän lähellä kiinteistöä tulee muovipakkaukset lajitella poltettavaan jätteeseen.

Rinki-ekopisteet ja Ringin lajitteluohjeet löydät osoitteesta: rinkiin.fi

Muovipakkaukset

Kotitalouden tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset. Korkit erillään! Jos pakkausta ei saa puhtaaksi huuhtaisemalla, tulee se lajitella poltettavaan jätteeseen. Tavoiteltua ympäristöhyötyä ei kierrätyksestä synny, jos jätteitä pestään lämpimällä vedellä. 

 • Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
 • Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
 • Muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
 • Muovikassit, -pussit ja -kääreet

PVC-muovi

Pienet PVC-tuotteet kuten lelut, sadevaatteet ja kerniliinat saa laittaa oman kodin jäteastiaan yksittäisinä kappaleina. Isot PVC-muovia sisältävät tuotteet ja isot erät PVC-muovituotteita tulee viedä jäteasemalle, jossa ne lajitellaan kaatopaikkajätteeseen, sellaisia ovat esimerkiksi putket, johdot, letkut sekä pressut ovat kaatopaikkajätettä ja ne tulee viedä jäteasemalle. PVC-muovin tunnistaa muovimerkinnästä 03. 

PVC.jpg


Vaaralliset jätteet

lajitteluohjeet_vaarallisetjatteet.jpg

Haitallinen

Hapettava

Välittömästi myrkyllinen

Räjähtävä

Syttyvä

Syövyttävä

Ympäristölle vaarallinen

Paineen alainen kaasu

Vakava terveysvaara

Varoitusmerkit

Näistä tunnistat vaarallisen jätteen. Huomioi, että kaikissa vaarallisissa jätteissä ei kuitenkaan ole merkintää. 

Vaaralliset jätteet

Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaaralliset jätteet on aina eroteltava muusta jätteestä ja toimitettava keräykseen jäteasemalle. Vaarallisia jätteitä ei saa jättää luontoon, kaataa viemäriin tai haudata maahan. Vaaralliset jätteet säilytetään mieluiten omissa alkuperäisissä pakkauksissaan. Astioissa tulee olla selkeä merkintä siitä, mitä astia sisältää. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään.

Yleisimpiä kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat:

 • paristot, nappiparistot ja ladattavat akut
 • loisteputket, pienoisloistelamput ja energiansäästölamput
 • emäksiset puhdistusaineet
 • kovettumattomat maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • painekyllästetty puu (tietoa kohdassa puujäte)
 • liuotinaineet (tärpätti, tinneri, asetoni ja liuotinpitoiset puhdistusaineet)
 • torjunta-aineet ja desinfiointiaineet
 • voimakkaat hapot kuten rikkihappo
 • uudenvuodentinat
 • lääkkeet ja elohopeakuumemittarit
 • valokuvauskemikaalit
 • aerosolipakkaukset
 • jäteöljyt (käsin kaadettavassa astiassa, ei tynnyreissä) ja muut öljyiset jätteet (trasselit, öljynsuodattimet)
 • hydrauliikkaletkut (jäteasemalle alle 50 cm:n paloissa)
 • ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • lyijyakut
 • öljynpolton tuhka
 • asbesti (käsittelystä ja vastaanotosta tietoa kohdassa erityisjäte)

Kaikki kodin tavanomaisten vaarallisten jätteiden pienerät (alle 100 l/100 kg) otetaan vastaan maksutta jäteasemilla. Jäteöljyä ei oteta vastaan tynnyreissä kaikilla jäteasemilla, vaan niiden tulee olla käsin kaadettavissa astioissa. Ilmajoen jäteasemalla otetaan vastaan isompiakin öljyeriä 600 litraan asti ja öljyä voi tuoda myös tynnyrissä, jossa on aukko tyhjentämistä varten. 

Lue lisää vaarallisista jätteistä vaarallinenjate.fi

Lääkkeet, neulat, ruiskut ja elohopeakuumemittarit

Neulat ja ruiskut otetaan maksutta vastaan jäteasemilla ja joissakin apteekeissa esim. muovipulloon pakattuna. Korkeintaan 20 litraa kerralla.

Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit voi palauttaa maksutta apteekkiin.

Lääkkeet ja kuumemittarit tulee palauttaa erillään toisistaan.

Palauta lääkejätteet näin:

 • lääkkeet alkuperäispakkauksissa läpinäkyvään muovipussiin pakattuna
 • voiteet, nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan
 • jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine, Iodosorb) erillään muista lääkejätteistä
 • elohopeakuumemittarit erillään
 • ruiskut ja neulat erillään, tiiviiseen pakkaukseen pakattuna esim. muovinen, suljettava pullo sopii pakkaamiseen 

Lääkejätteen maksutta apteekkiin.pdf

 

Tiili- ja betonijäte

betonijtekuva.jpg

TIILI- JA BETONIJÄTE

betonijtekuva.jpg

Tiili- ja betonijätteeseen kuuluvat:

 • tiilet
 • betoninkappaleet
 • keramiikka ja posliini
 • saniteettikalusteet
 • kiuaskivet
 • kuivunut laasti

 

Jäteasemilla otetaan maksutta vastaan kahden kuution pienerät, joita voidaan käsitellä ilman nostokalustoa. Suuremmat erät jätehuoltokeskukseen Ilmajoelle.

Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset, teräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaisiksi. Betonikappalaiden suurimman yksittäisen sivun pituus saa olla yksi metri.

Kummikoulu

IMG_0116.jpg

Kummikoulu

Kummikoulutoiminnalla tuetaann koulun omaa ympäristökasvatustyötä ja lisätään tietoutta jätehuollosta hauskoin tempauksin. Valitussa kummikoulussa järjestetään vuoden aikana erilaisia kilpailuja, teemaviikkoja ja -päiviä, joiden aikana pohditaan jätteiden lajittelua, kulutustottumuksia ja sitä kuinka jätteen määrää voitaisiin vähentää.

Kummikouluksi lukuvuodelle 2019-2020 on valittu Törnävän koulu Seinäjoelta!

Etapin kummikouluna lukuvuotena 2018-2019 toimii Ritamäen koulu Lapualta.

Lukuvuonna 2017-2018 kummikouluna toimi Koiviston koulu Kurikasta.

Lisätietoja:
Oona Ollilla
ympäristökouluttaja
puh. 040 641 5668
oona.ollila@etappi.com 

Jäteneuvontamateriaalia kouluille

yleisopas_kansi.JPG

Jäteneuvontamateriaalia kouluille

Lakeuden Etappi tarjoaa jäteaiheisia opetusmateriaaleja hyödynnettäväksi ympäristökasvatukseen.  Materiaaleja saa vapaasti tulostaa tältä sivulta omaan opetuskäyttöön.

 yleisopas_kansi.JPG

Jätehuollon yleisopas perehdyttää opettajaa jätehuollon toimintaan. Oppaasta löydät vinkkejä ympäristökasvatuksen toteutukseen ja ohjeet esimerkiksi tältä sivulta tulostettavissa olevan jätebingon pelaamiseen.

Tehtävämonisteet on suunniteltu alakoulun luokka-asteille 1-2, 3-4 ja 5-6, kuten myös PowerPoint-esitykset. Etappi Aapisesta löytyy eri vaikeustasojen ja aiheiden tehtäviä.

Lajittelubingoa ovat pelanneet niin aikuiset kuin lapsetkin. Lisätietoja bingosta löytyy yleisoppaasta sivulta 7.

Vähennä hävikkiä -aineisto tukee koulujen ruokahävikkiaiheisia teemaviikkoja tai tempauksia. Aineisto sisältää erilaisia ja eri oppiaineisiin soveltuvia hävikkiaiheisia tehtäviä.

Nujerra ruokahukka -video on Etapin ruokahävikin vastaista työtä varten tuotettu opetusaineisto kouluille. Videota voi vapaasti käyttää ympäristökasvatuksen tueksi oppitunneilla.
Sen toteuttamisessa on ollut mukana myös Seinäjoen lukion oppilas, jotta videossa on saatu esille nuorten näkökulmaa. Tietopuoliselta sisällöltään video on suunnattu yläkouluille, mutta sen voi sujuvasti katsoa myös pienempien koululaisten kanssa.

Sivun alalaidasta löytyy linkki Etapin arvoitus -peliin, jossa ratkotaan jätteisiin liittyviä tehtäviä puolustaen Eetu Etapin kanssa Lakeuden kylää Tohtori Jätteen katalia toimia vastaan. 

Suosittelemme, että huomioit mahdolliset alueelliset erot esimerkiksi lajitteluohjeissa, mikäli käytät näitä materiaaleja muualla kuin Etapin toimialueen kunnissa! 

Maksuttomista tutustumiskäynneistä ja jäteneuvojan tilaamisesta esimerkiksi koululle tai muuhun tilaisuuteen löydät lisätietoja täältä.

Lataa tästä:

   
Tehtävämoniste 1-2 -luokkalaisille     Esitys 1-2 -luokkalaisille
Tehtävämoniste 3-4 -luokkalaisille Esitys 3-4 -luokkalaisille
Tehtävämoniste 5-6 -luokkalaisille Esitys 5-6- luokkalaisille
 
Etappi Aapinen 
 
Jätehuollon yleisopas  
Lajittelubingon pohjat       
 
                Vähennä hävikkiä -aineisto
                Nujerra ruokahukka -video

                  aapisen_kansi.JPG             monistekuva.JPG